Ustrojstvo

 

O NAMA

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Pazin.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić (MV) u Pazinu i područne vrtiće (PV): u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv.Petru u Šumi i Tinjanu. U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 9 (10) satni. Osim u MV u Pazinu, cjelodnevni redoviti program provodi se u Područnim vrtićima u: Gračišću, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. 

Cjelodnevni program predškolskog odgoja i naobrazbe provodi se i za skupine djece u drugoj i trećoj  godini života (jaslice) i to u objektu Matičnog vrtića u Pazinu, ul. Prolaz Otokara Keršovanija, PV Tinjan i Gračišće.

Tijekom travnja, svibnja i lipnja u matičnom vrtiću provodi se i Program predškole, ukoliko se za to pokaže potreba.

U MV u Pazinu nalaze se sljedeći objekti:

  1. u ulici Prolaz Otokara Keršovanija br.1. – prizemnica namjenski građena 1972.god.,  nadograđena 2001.god, a dana 31.8.2020. službeno je otvoren novi, obnovljeni i prošireni dio matičnog objekta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. (Projekt rekonstrukcije sufinancirala je Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj) gdje se nalaze sobe za dnevni boravak djece, polivalentna dvorana, glavna kuhinja, niz popratnih prostorija i uprava Vrtića. Uz objekt nalazi se prostrano igralište;
  2. u ulici 154. Brigade Hrvatske vojske br.5. – dvokatnica, nenamjenski građena gdje se nalazi 4 sobe za dnevni boravak djece, s pripadajućim spavaonicama te pomoćna kuhinja.

 

PV  Općine Cerovlje nalazi se u prostoru nekadašnje osnovne škole u Pazinskim Novakima kojeg je Općina Cerovlje adaptirala, opremila i krajem pedagoške godine 2000./2001. dala na uporabu Vrtiću, tj. jednoj odgojnoj skupini djece, mješovitog uzrasta. Vrtić je rekonstruiran i nadograđen čime se poboljšala kvaliteta dnevnog boravka djece i priprema obroka u suvremeno opremljenoj kuhinji. Postavljen je i sustav centralnog grijanja, uređena je praonica rublja u podrumskom prostoru, preuređeno je igralište i okoliš, čime su osigurani uvjeti prema propisanom novom pedagoškom standardu.

Područni vrtić Gračišće djelovat će u namjenski sagrađenoj zgradi kvadrature 700m2 u kojoj će se organizirati 3 odgojne skupine, od kojih 1 skupina za djecu rane dobi i dvije za djecu predškolske dobi.  U sklopu objekta ustrojena je centralna kuhinja te svi propisani sanitarni i skladišni prostori, ustrojena je praonica i strojarnica. Kao osnovni oblik grijanja predviđena je dizalica topline zrak-voda. Zgrada se nalazi u neposrednoj blizini osnovne škole gdje će se koristiti zajedničko dvorište i sportska igrališta.

PV Karojba djeluje u  novosagrađenom vrtiću, u kojem se na visokoj razini kvalitete, sukladno novom pedagoškom standardu, provodi cjelodnevni predškolski program za dvije odgojne skupine. Površina objekta je 340 m2, a uređen je i okoliš s dječjim igralištem.

U PV u Lupoglavu, koji se nalazi u sklopu osnovne škole (s posebnim ulazom), djeca koriste oko 60 m2 unutarnjeg prizemnog prostora i oko 60 m2 na katu. Taj se vrtić 2008. god. nadogradilo, izvršila se adaptacija prizemlja, uređena je te je počela s radom vlastita kuhinja, uređeno je i potkrovlje s dvije sobe i sanitarijama. Izvršena je i rekonstrukcija centralnog grijanja, električnih instalacija, te je uređen ulaz u vrtić čime su osigurani dobri uvjeti za provođenje cjelodnevnog programa. Uz ovaj vrtić (i školu)  također je uređeno dvorište.

U PV u Motovunu cjelodnevni program provodi se u nenamjenski građenoj dvokatnici (u nizu zgrada starogradske jezgre) u kojoj djeca koriste oko 80 m2 unutarnjeg prostora  (soba dnevnog boravka, blagavaonica, spavaonica, kuhinja…) i oko 200 m2 zadovoljavajuće uređenog dvorišta. U postupku je izrada projekte dokumentacije za izgradnju novog vrtića u podnožju Motovuna.

PV u  Sv.Petru u Šumi od 10. rujna 2007. radi u novouređenom, namjenski građenom prostoru u suterenu sportske dvorane osnovne škole, površine 350 m2, u kojem se nalaze dvije sobe za dnevni boravak djece s pripadajućim sanitarijama, polivalentna dvorana, kuhinja, soba za sastanke, spremišta, praonica i hodnici. Uz vrtić je uređeno dvorište, koje je dijelom posuto krupnim pijeskom, a dijelom zasađeno travom, te su postavljene sprave za igru.

Područni vrtić u Tinjanu djeluje u namjenski građenoj zgradi koja je sastoji od prizemnog objekta površine 796m2 i pripadajućeg dvorišta 3557m2 sa dječjim igralištem. U sklopu objekta ustrojena je centralna kuhinja te svi propisani sanitarni i skladišni prostori, ustrojena je praonica i strojarnica. Prostor je opremljen za četiri odgojne skupine na način da omogućuje svakodnevnu realizaciju odgojno-obrazovnog rada, blagovanje te poslijepodnevni odmor. 

 

RADNO VRIJEME VRTIĆA

MATIČNI VRTIĆ PAZIN – 6,30 – 16,30

U periodu od 6,30 do 7,00 (7,30) organizirano je tzv. jutarnje dežurstvo, a od 15,30 do 16,30 tzv. popodnevno dežurstvo. Za vrijeme dežurstava djeca ne borave u sobama svojih odgojnih skupina, već u sobama dežurnih grupa. Obavijest o dežurnim grupama za tekući tjedan možete naći na oglasnoj ploči vaše odgojne skupine.

PODRUČNI VRTIĆ CEROVLJE (PAZINSKI NOVAKI) 6,30 – 16,00

PODRUČNI VRTIĆ GRAČIŠĆE 6,30 – 16,15

PODRUČNI VRTIĆ KAROJBA 6,30 – 16,00

PODRUČNI VRTIĆ LUPOGLAV 6,30 – 15,45

PODRUČNI VRTIĆ MOTOVUN 6,30 – 15,45

PODRUČNI VRTIĆ SV. PETAR U ŠUMI 6,30 – 16,00

PODRUČNI VRTIĆ TINJAN 6,30 – 16,30

 

 

FINANCIRANJE

Osnivač i vlasnik Vrtića je Grad Pazin. Vrtić se financira iz gradskog i općinskih proračuna (62-64%) te iz roditeljskih uplata (36-38%). Ekonomska cijena predškolskog programa odgoja i obrazovanja Vrtića za 2022. godinu utvrđena je u iznosu od 272,72€ (2 054,84 kn) mjesečno po djetetu.

Prema Odluci o iznosu mjesečne cijene predškolskog programa Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2022. godinu koju donosi Gradonačelnica, roditelji ili skrbnici djeteta mjesečno plaćaju 106,17€ (800 kn) za program ranog odgoja i obrazovanja (jaslice), odnosno 99,54€ (750 kn) za program predškolskog odgoja i obrazovanja (vrtić). Iz roditeljskih uplata podmiruju se troškovi za prehranu djeteta i režijski troškovi, a ostatak (za plaće i druga prava djelatnika te održavanje i opremanje Vrtića) podmiruje Grad odnosno Općina na području koje je vrtić.

Vrtić se plaća mjesečno. Roditelji plaćaju akontaciju, tj. moraju podmiriti uplatu do 20.-og u mjesecu za tekući mjesec. Ukoliko dijete izostaje više od tri dana, uz potvrdu liječnika, od četvrtog dana odbija mu se 50% dnevne cijene Vrtića. Iznos uplate umanjuje se u računu za sljedeći mjesec. Izostanci od 1, 2 ili 3 dana ne umanjuju cijenu Vrtića. Ukoliko je roditelj na godišnjem odmoru, uz potvrdu poduzeća, odbija se 50% dnevne cijene vrtića, za sve dane godišnjeg odmora roditelja. Za dane kad je vrtić zatvoren (državni praznici, mali broj polaznika, vremenske nepogode,…) odbija se 100% dnevne cijene vrtića. Tijekom srpnja i kolovoza korisnici usluga čija djeca u tim mjesecima ne polaze Vrtić plaćaju 30% cijene usluga (osim za djecu koja u jesen kreću u školu).

Umanjenja mjesečne uplate moguća su za sljedeće kategorije korisnika:

  • Ukoliko dvoje djece iz iste obitelji pohađa vrtić, cijena vrtića za drugo dijete u obitelji umanjuje se za 25%.
  • Samohranim roditeljima se mjesečna cijena vrtića umanjuje za 30%.
  • Roditelji djece s teškoćama u razvoju plaćaju 25% ukupne cijene vrtića.
  • Roditelji s područja Grada Pazina za treće dijete u obitelji plaćaju 25% ukupne mjesečne cijene vrtića.