UPISI U DJEČJI VRTIĆ OD 3.-10.SVIBNJA 2023.

Na temelju članka 7. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin od 3. travnja 2023. i članka 5. Odluke Upravnog vijeća o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin od 17. travnja 2023.,  Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN za pedagošku 2023./2024. godinu

Roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis od  3. svibnja 2023. do 10. svibnja 2023.

putem aplikacije: https://prijava.vrtic-olgaban-pazin.hr

 1. VRSTE PROGRAMA KOJI RODITELJI MOGU PRIJAVITI:

Cjelodnevni predškolski (vrtićki) program u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima  u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

Cjelodnevni rani odgoj (jaslički) u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima u Gračišću i Tinjanu

 1. DOBNI UVJET UPISA

Uvjet uzrasta za upis u predškolski (vrtićki) program ispunjavaju djeca koja do 31. 8. 2023. navršavaju tri godine života.

Uvjet uzrasta za upis u program ranog odgoja (jaslički program) ispunjavaju djeca koja do 31. 8. 2023. navršavaju jednu godinu života.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

(Napomena: potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem e-građana, pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju ili dokumentaciju u papirnatom obliku možete skenirati, pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju)

Obvezna dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta (ispunjava se direktno u aplikaciji)
 2. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću, na mrežnim stranicama Vrtića ili u aplikaciji) Inicijalni upitnik
 3. Zapis iz matične knjige rođenih za dijete
 4. Dokaz o prebivalištu ili boravištu djeteta (preslika osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu djeteta – datum izdavanja ne stariji od 24.4.2023.)
 5. Dokaz o prebivalištu ili boravištu roditelja (preslika osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu roditelja – datum izdavanja ne stariji od 24. 4. 2023.)
 6. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda izabranog pedijatra, obiteljskog liječnika ili specijaliste – datum izdavanja ne stariji od 24. 4. 2023.)
 7. Potvrda o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine
 8. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju
 9. Ostala zdravstveno-medicinska dokumentacija bitna za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu posjedujete).

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. dokaz o radnom statusu roditelja: elektronički zapis zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta ili jednakovrijedna isprava nadležnog tijela ili jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili potvrda o redovnom školovanju roditelja (datum izdavanja ne stariji od 24. 4. 2023.)
 2. dokaz da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji
 3. dokaz nadležnog tijela o samohranosti roditelja
 4. dokaz da je dijete ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljsku obitelj
 5. potvrda nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili drugi dokaz da roditelj prima zajamčenu minimalnu naknadu
 6. potvrda nadležnog tijela da je roditelj osoba s invaliditetom upisana u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 7. dokaz nadležnog tijela da je roditelj invalid Domovinskog rata
 8. za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
 9. za djecu iz obitelji s troje ili više djece: izvatci rođenih za ostalu djecu koja žive u istoj obitelji
 10. potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz o primanju doplatka za djecu
 11. druga dokumentacija na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri upisu u slučaju izvanrednih okolnosti.
 1. PREDNOST PRI UPISU

Pravo na sufinanciranje boravka i prednost pri upisu u Matični vrtić u Pazinu ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Grada Pazina. Pravo na sufinanciranje boravka i prednost pri upisu u Područni vrtić ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Općine u kojoj djeluje Područni vrtić

Djeca koja nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka na području rada Vrtića, imaju pravo sufinanciranja boravka i prednosti pri upisu na isti način kao i djeca koja su državljani Republike Hrvatske. Za djecu, raseljene osobe iz Ukrajine, koja se, sukladno Direktivi Europske unije o privremenoj zaštiti, nalaze pod privremenom zaštitom preduvjet za upis je potvrda MUP-a kojom se potvrđuje status osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom.

Djeca koja imaju prijavljeno boravište na području rada Vrtića u koji se upisuju, mogu se upisati na rok do kraja pedagoške godine, a djeca koja imaju prijavljeno  prebivalište ili boravište izvan rada Vrtića mogu se upisati na rok do kraja pedagoške godine ukoliko ostane slobodnih mjesta sukladno Pravilniku mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin od 3. travnja 2023. (dalje: Pravilnik)

 1. BODOVANJE

Privremena rang lista sastavlja se na način da se svakom djetetu za koje je podnesen Zahtjev za upis određuje odgovarajući broj bodova propisanih Pravilnikom.

 1. OBJAVA PRIVREMENE RANG LISTE

Privremena rang lista bit će objavljena na internetskoj stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Vrtića 13. lipnja 2023.

 1. OSTALE INFORMACIJE I NAPOMENE

Roditelji mogu dijete prijaviti za najviše tri izbora upisa. Ukoliko dijete ne ostvari prednost pri upisu za prvi izbor automatski se boduje za drugi, odnosno treći prijavljeni izbor.

Prilikom predaje Zahtjeva za upis roditelji će dobiti šifriranu oznaku za objavu podataka.

U slučaju da naiđu na poteškoće mogu kontaktirati djelatnike vrtića na broj 622-519 (centrala), 091/6200-472 (tajnica Gabrijela Krizmanić) ili 099/228-0103 (psihologinja Gordana Trošt-Lanča) u dane upisa od 8 do 14 sati (osim subote i nedjelje).

Roditelji koji, zbog tehničkih ili drugih razloga, nisu u mogućnosti samostalno predati zahtjev za upis putem aplikacije mogu, nakon što pribave svu potrebnu dokumentaciju, telefonski dogovoriti termin dolaska u vrtić, gdje će im djelatnici Vrtića pomoći oko predaje zahtjeva putem aplikacije.   

                                                                               DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN

                                                                                           Povjerenstvo za upise

ODLUKA O POKRETANJU UPISA

Na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. travnja 2023. godine donesena je 

Odluka o pokretanju postupka upis u pedagošku 2023./2024. godinu.

Odluka o pokretanju postupka upisa 2023-2024 

Oglas za upis bit će objavljen 24. travnja 2023. godine

Logopedi IŽ, LSŽ i PGŽ

Poštovani roditelji,

u prilogu dostavljamo popis dostupnih logopeda na području Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije koje možete prema potrebi kontaktirati.

ZEBRICE U POSJETU HZJZ PULA

Dana 15. veljače 2023. mješovita odgojno-obrazovna skupina Zebrice iz područnog vrtića Sveti Petar u Šumi, zajedno je sa svojim odgojiteljicama Mateom Debeljuh i Helenom Vučinić te zdravstvenom voditeljicom Katarinom Huber Dobranović posjetila Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u Puli. 

Skupina “Zebrice” već se neko vrijeme bavi aktivnostima vezanim uz higijenu i pravilnu prehranu, pa je posjet HZJZ-u Pula doprinio sažimanju dosadašnjih znanja i stjecanju novih.  

Tijekom planiranja posjeta i provođenja aktivnosti, ostvarena je suradnja s dr. Olgom Dabović Rac, nutricionisticom Ninom Penezić Blažević, Klaudijom Ivančić Radolović i Nadicom Šabić. Djelatnice Klaudija Ivančić Radolović i Nadica Šabić su nekoliko dana prije izlaska iz ustanove, posjetile skupinu i s djecom govorile o temama: higijena, virusi i bakterije. Osim navedenog, djeca su zajedno s nutricionisticom razgovarali o pravilnoj prehrani i slagali svoje „tanjure uravnotežene prehrane“. 

Ugodna suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije doprinijela je stjecanju novih znanja djece i odraslih, pa će se suradnja zasigurno nastaviti.

Obavijest o novoj regulaciji prometa

Poštovani roditelji,

prosljeđujemo informacije o novoj regulaciji prometa kroz grad Pazin od srijede 25.1.2023. kada započinju radovi na cesti u ulici M.B. Rašana.

Radovi će trajati do 90 dana. U tom će se razdoblju promet odvijati prema posebnoj regulaciji.

U prilogu Vam dostavljamo Prometni elaborat privremene regulacije prometa za potrebe izvođenja radova i zasebno prikaz obilaznog pravca za autobuse i kamione te prijedlog obilaznog pravca za osobna vozila.

Elaboratom je, dakle, predviđen obilazni pravac za vozila preko 5t preko državne ceste DC64 i preko Križa Lindarskog, dok je kroz centar grada predviđena posebna regulacija prometa za osobna vozila kako je to prikazano u mapi, odnosno, na način da vozila koja dolaze iz smjera Štranjge u grad ulaze kroz ulicu Bože Milanovića i dalje preko Muntriljske ulice, a vozila iz smjera nebodera izlaze iz grada kroz ulicu Joakima Rakovca (Spomen dom),  Muntriljsku ulicu i dalje  preko ulice Velog Jože i Vrtlišća.

S obzirom na specifičnost lokacije zahvata, pokaže li se potreba za izmjenom privremene regulacije tokom izvođenja radova, dostavit će se izmjene i dopune Prometnog elaborata privremene regulacije prometa, o čemu ćete pravovremeno biti obaviješteni.

Svjesni položaja prometnice i činjenice da će u razdoblju odvijanja radova u određenim vremenskim razdobljima biti gužve, molimo za strpljenje, oprez i poštivanje privremene regulacije.

Srdačan pozdrav!