PLAN RANE INTERVENCIJE U DJETINJSTVU U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Konvencija o pravima djeteta nalaže da sva djeca trebaju dobiti posebnu zaštitu s osnovnim polazištem da se djeca rađaju s temeljnim slobodama i pravima, koja pripadaju svim ljudskim bićima, a djeci se treba osigurati pravo na najbolji mogući razvoj.

Rođenje djeteta je uvijek velika promjena u obitelji. Neka djeca rađaju se s poteškoćama ili njihov razvoj odstupa u odnosu na redovan razvojni tijek, što zahtijeva poseban stručni pristup, kroz ranu intervenciju, a kako bi se omogućio što kvalitetniji daljnji napredak i razvoj sposobnosti navedene djece.

Rana intervencija provodi se timski, intenzivno, kontinuirano, interdisciplinarno i uvijek sadrži pedagoške, medicinsko-terapeutske i socijalne elemente, a usmjerena je na sveobuhvatan i holistički razvoj djeteta i obitelji, s posebnim naglaskom na područja najvećih potreba.

Obuhvaća proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci i obiteljima, s teškoćama u razvoju ili kod kojih postoji faktor rizika za razvojno odstupanje, no gradi i snažne odnose s obiteljima, koji su uvijek dio tima rane intervencije.
Usluge rane intervencije, koje se pružaju od rođenja do treće godine života značajno pomažu spriječiti i ispraviti biološke i okolišne rizike i razvojna odstupanja, te pomažu djeci s teškoćama u razvoju ostvariti svoj puni potencijal.

Istarska županija podržava razvijanje, primjenu i širenje znanstveno utemeljenih pristupa i najviše standarde kvalitete djelovanja u ranoj intervenciji u djetinjstvu, surađujući s javnim i stručnim institucijama na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao i senzibiliziranje javnost za potrebe djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama, te njihovih obitelji.

Analizom stanja i potreba male djece s razvojnim odstupanjima u Istarskoj županiji, a s ciljem unapređenja kvalitete života djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama kao i njihovih obitelji u Istarskoj županiji, te stvaranje uvjeta da svako dijete i obitelj dobije najbolju moguću potporu i priliku za učenje i osobni razvoj, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, izradio je plan postupanja sukladno preporukama za zagovaranje integriranog modela rane intervencije u djetinjstvu.


Plan ima za cilj osigurati pravovremenu i stručnu skrb za svu djecu u Istarskoj županiji u svrhu osiguranja bolje budućnosti. Glavni ciljevi uključuju smanjenje vremena čekanja između sumnje na rizik i postavljanja dijagnoze ili mišljenja, te ubrzanje pristupa terapiji nakon dijagnoze. Osnovani su interdisciplinarni timovi u ustanovama, koji će pružiti podršku obiteljima, objasniti djetetovu dijagnozu i preporučiti potrebne terapije.

Planom se želi postići međusektorska povezanost usluga, povećati dostupnost rane intervencije u djetinjstvu (RID), osigurati edukacije stručnjacima, smanjiti “lutanje“ obitelji prilikom traženja stručne pomoći, izgraditi sustav usmjeren prema obitelji.

Plan u cijelosti možete pogledati ovdje:

VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin ustanova je u koju je ukupno upisano gotovo 600 djece. Ustanova pokriva područje cijele središnje Istre, a djeluje u čak 9 objekata: 2 u Pazinu, a 7 u okolnim Općinama. Više o Vrtiću možete saznati OVDJE.

Zbog dobrog funkcioniranja tako velike ustanove, važno je da se svi (djelatnici vrtića, roditelji upisane djece, vanjski suradnici) pridržavaju propisa.

RADNO VRIJEME, DOLAZAK DJECE

Radno vrijeme nije isto u cijeloj ustanovi već ovisi o veličini pojedinog objekta i broju odgajatelja u pojedinom objektu, kako bi se osigurala podjednaka kvaliteta rada u svim odgojnim skupinama.

1 grupa (Lupoglav, Motovun): 6,30  – 15,45

2 grupe (Karojba, Sv. Petar u Šumi, Pazinski Novaki): 6,30 – 16,00

3 grupe (Gračišće): 6,30 – 16,15

4 grupe (Pazin centralni, Pazin DC Veli Jože, Tinjan): 6,30 – 16,30

U periodima od 6,30 – 7,30 te od 15,30 do kraja radnog vremena pojedinog vrtića, djeca borave u dežurnim skupinama.

Zbog organizacije rada vrtića i sigurnosnih razloga, preporuča se da djeca u vrtić dođu najkasnije do 8:30, a nakon toga se vrtić zaključava sve do 14,30. Za sve dolaske i odlaske unutar vremena zaključavanja vrtića (8,30-14,30) potrebno je obavijestiti matične odgajatelje unaprijed te s njima dogovoriti vanredni ulazak/izlazak.

Pedagoška godina traje od 1.9.2023. do 31.8.2024. Redovni odgojno-obrazovni rad u svim skupinama traje do 30.6., a nakon toga organizira se rad u dežurnim skupinama, prema unaprijed dogovorenom rasporedu, u unaprijed dogovorenim objektima.

Termini zatvaranja pojedinih objekata u periodima smanjenog broja djece bit će određeni godišnjim planom rada ustanove te će roditelji biti upoznati s time na roditeljskom sastanku krajem rujna / početkom listopada.

IZOSTANCI, ISPRIČNICE

Roditelj je, zbog organizacijskih razloga, dužan uvijek javiti odgajateljima (porukom na službeni mobitel odgojne skupine) da će dijete taj dan izostati iz vrtića (bolest, ostali razlozi).

Ukoliko dijete izostane iz vrtića zbog obiteljskih i drugih razloga (boravak kod bake, izleti, liječnički pregledi i sl.), izostanak je potrebno odgajatelju najaviti unaprijed.

Roditelj je dužan donijeti liječničku ispričnicu ukoliko je dijete izostalo iz vrtića duže od 2 dana i to odmah pri dolasku. Ispričnica može biti predočena odgojiteljici i putem mobitela. Bez predočene ispričnice dijete ne može ući u vrtić.

Za izostanke od 1 i 2 dana nije potrebno predočiti ispričnicu pri povratku u vrtić.

Odgojiteljice ne smiju primiti dijete bez predočene ispričnice te ukoliko to učine mogu odgovarati za povredu radnog odnosa.

ULAZAK RODITELJA U PROSTOR VRTIĆA

Roditelji se obavezno moraju javiti odgajatelju prilikom dovođenja i odvođenja djeteta.

U upravnoj zgradi matičnog vrtića u Pazinu roditelji su dužni za dolazak djeteta koristiti najbliži ulaz. Za sve grupe koje imaju ulaz sa strane Doma zdravlja i nebodera te u objektu DC Veli Jože (u bivšoj vojarni) preporuča se telefonski nazvati odgajatelje na službeni telefon skupine i primopredaju djeteta izvršiti na ulaznim vratima vrtića, s obzirom da prostorni uvjeti ne omogućavaju boravak velikog broja ljudi istovremeno na hodnicima.

U matičnom vrtiću za grupe koje imaju ulaz kraj dvorane (iza autobusne stanice) te u svim područnim vrtićima dozvoljen je ulazak roditelja u prostor hodnika vrtića, no uz što kraće zadržavanje, ukoliko drugačije nije dogovoreno s matičnim odgajateljima na roditeljskom sastanku.

U danima prilagodbe djece na vrtić, roditelji mogu ući u sobu dnevnog boravka prema dogovoru s matičnim odgajateljima. Boravak u sobi dnevnog boravka je moguć isključivo uz korištenje jednokratnih nazuvaka (zaštite za cipele). U hodnicima mogu biti bez nazuvaka. Nazuvke roditelji nabavljaju sami.

Kada roditelji dolaze na informacije ili roditeljski sastanak, ne moraju koristiti nazuvke jer će nakon njihovog odlaska podovi sobe biti obrisani.

PRAVILA OKO HRANE, ROĐENDANI I OSTALA SLAVLJA

Nije dozvoljeno unošenje hrane, lijekova ni ostalih pripravaka u vrtić.

Iznimno se, za proslave dječjeg rođendana može dogovoriti s odgajateljima donošenje svježeg i sušenog voća, namirnica za pripravu jednostavnog kolača koji će djeca zajedno izraditi u vrtiću te industrijskog sladoleda u toplijim mjesecima. Bilo kakva druga slavlja osim rođendana ne obilježavaju se uz hranu. Poklanjanja paketića slatkiša „za doma“ od strane slavljenika također nisu dozvoljena.

Odgojiteljice ne smiju primiti torte, kolače, grickalice, bombone, čokolade, zaslađene i gazirane napitke i sl. ili paketiće koje slavljenik poklanja pojedinoj djeci za doma, u suprotnom mogu odgovarati za povredu radnog odnosa.

CIJENA, BENEFICIJE, OSIGURANJE DJECE

Vrtić i roditelji sklapaju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

O plaćanju i beneficijama pročitajte više u Pravilniku, a najvažnije stvari izdvojili smo ovdje:

Cijena usluga vrtića za roditelje je 99,54€ (750 kn) mjesečno, a za jaslice 106,17€ (800 kn) mjesečno i plaća se akontacijski, do 20-og u mjesecu  za tekući mjesec.

Roditelj s dvoje ili više djece upisane u Vrtić iz iste obitelji, ima pravo, za drugo i za svako daljnje dijete upisano u Vrtić plaćati po 75% od cijene usluga.

Samohrani roditelj ima pravo plaćati po 70% od cijene usluga.

Roditelj, kojem su u propisanome postupku utvrđene teškoće u razvoju kod djeteta, ima pravo plaćati po 25% od cijene usluga.

Roditelj s područja Grada Pazina, u skladu s člankom 42. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece iz te obitelji predškolske dobi ili se redovno školuje (najdulje do 29-te godine života), ima pravo plaćati po 25% od cijene usluga.

Pojedine Općine u svojoj socijalnoj politici imaju i dodatne beneficije vezane uz plaćanje vrtića (troje djece u obitelji, socijalni uvjeti i sl.), no o njima se roditelji trebaju sami informirati, jer nisu dio Odluka ustanove.

Polovicu (50%) cijene usluga plaća roditelj: 1) kad dijete, zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti ne polazi Vrtić u neprekidnom trajanju do 30 dana, počevši od četvrtog radnog dana odsutnosti djeteta iz Vrtića – ako o tome priloži liječničko uvjerenje, 2) za vrijeme korištenja godišnjeg odmora jednog od roditelja (skrbnika) počevši od prvog dana odsutnosti djeteta iz Vrtića – ako o tome priloži potvrdu svog poslodavca.

Ukoliko dijete zbog bolesti izostane iz vrtića više od 30 dana, nakon 30-og dana bolovanja se usluga vrtića ne naplaćuje.

Tijekom srpnja i kolovoza roditelji čija djeca u tim mjesecima ne polaze Vrtić plaćaju 30% cijene usluga. Od ove obveze izuzeti su roditelji čija djeca te kalendarske godine upisuju 1. razred osnovne škole.

Vrtić plaća policu osiguranja od odgovornosti o djelatnosti za nezgode koje su se desile u vrtiću propustom vrtića. Ukoliko roditelji žele 24-satno osiguranje djeteta od nezgode, to rade privatno, kao pojedinci.

Termini roditeljskih sastanaka

Vrtić počinje s radom u novoj pedagoškoj godini u petak, 1. rujna 2023. godine.

U tablicama niže provjerite kada će biti održan roditeljski sastanak odgojne skupine u koju je raspoređeno vaše dijete.

Za eventualna pitanja kontaktirajte vaše matične odgajatelje na službeni telefon odgojne skupine (popis kontakata naći ćete ovdje) od utorka 29.8.2023. dalje.

MV PAZIN  
PROLAZ O. KERŠOVANIJA 1Zajednički roditeljski sastanak za sve roditelje matičnog vrtića koji po prvi put* upisuju djecu u našu ustanovu održat će se u srijedu 30. kolovoza 2023. s početkom u 17 sati u dvorani vrtića (Prolaz O. Keršovanija 1, ulaz s parkirališta iza autobusne stanice)
*ukoliko ste već imali dijete u našoj ustanovi, nije obvezno prisustvovati
CVJETIĆIRoditeljski sastanak održat će se krajem rujna.
LEPTIRIĆISastanak za roditelje nove djece u grupi održat će se u srijedu 30.8.2023. u 17:50 (nakon zajedničkog roditeljskog) u sobi odgojne skupine.
MRAVIĆIRoditeljski sastanak održat će se krajem rujna.
LISTIĆIRoditeljski sastanak održat će se krajem rujna.
ISKRICESastanak za roditelje nove djece u grupi održat će se u srijedu 30.8.2023. u 17:50 (nakon zajedničkog roditeljskog) u sobi odgojne skupine.
ZUJALICESastanak za roditelje nove djece u grupi održat će se u srijedu 30.8.2023. u 17:50 (nakon zajedničkog roditeljskog) u sobi odgojne skupine.
KRIJESNICESastanak za roditelje nove djece u grupi održat će se u srijedu 30.8.2023. u 17:50 (nakon zajedničkog roditeljskog) u sobi odgojne skupine.
SOVICESastanak za roditelje nove djece u grupi održat će se u srijedu 30.8.2023. u 17:50 (nakon zajedničkog roditeljskog) u sobi odgojne skupine.
PRSTIĆIRoditeljski sastanak održat će se krajem rujna, a roditelji novoupisane djece bit će kontaktirani od strane odgajatelja prije početka rada vrtića.
 
DC VELI JOŽE (BIVŠA VOJARNA)Zajednički roditeljski sastanak za sve roditelje matičnog vrtića koji po prvi put* upisuju djecu u našu ustanovu održat će se u srijedu 30. kolovoza 2023. s početkom u 17 sati u dvorani vrtića (Prolaz O. Keršovanija 1, ulaz s parkirališta iza autobusne stanice)
*ukoliko ste već imali dijete u našoj ustanovi, nije obvezno prisustvovati
HIHOTIĆIRoditeljski sastanak održat će se krajem rujna, a roditelji novoupisane djece bit će kontaktirani od strane odgajatelja prije početka rada vrtića.
BUBAMARCIRoditeljski sastanak održat će se krajem rujna, a roditelji novoupisane djece bit će kontaktirani od strane odgajatelja prije početka rada vrtića.
MIĆI MEŠTRISastanak za roditelje nove djece u grupi održat će se u srijedu 30.8.2023. u 18:00 (nakon zajedničkog roditeljskog) u sobi odgojne skupine, u DC Veli Jože.
TINTILINIĆIRoditeljski sastanak održat će se krajem rujna, a roditelji novoupisane djece bit će kontaktirani od strane odgajatelja prije početka rada vrtića.
PODRUČNI VRTIĆI
TINJAN (ŽABICE, CMOK, IGLICE)Zajednički sastanak za roditelje novoupisane djece održat će se u utorak 29.8.2023. u 18 sati u dvorani vrtića Tinjan, a nakon njega uslijedit će sastanci po grupama.
SV. PETAR U ŠUMI (ZEČIĆI, ZEBRICE)Zajednički sastanak za roditelje novoupisane djece održat će se u utorak 29.8.2023. u 17 sati u ulaznom holu vrtića u Sv. Petru u Šumi, a nakon njega uslijedit će sastanci po grupama.
GRAČIŠĆE – VJEVERICESastanak za roditelje nove djece u grupi održat će se u srijedu 30.8.2023. u 18:00 u sobi odgojne skupine.
GRAČIŠĆE – ŽIRAFICERoditeljski sastanak održat će se krajem rujna, a roditelji novoupisane djece bit će kontaktirani od strane odgajatelja prije početka rada vrtića.
PAZINSKI NOVAKI (FRNDALIĆI, ZVRKI)Zajednički sastanak za roditelje novoupisane djece održat će se u ponedjeljak 28.8.2023. u 18 sati u prostoru vrtića u Pazinskim Novakima, a nakon njega uslijedit će sastanci po grupama.
KAROJBA (BRBOŠKULE, ZVONČIĆI)Zajednički sastanak za roditelje novoupisane djece održat će se u srijedu 30.8.2023. u 18 sati u vrtiću u Karojbi, a nakon njega uslijedit će sastanci po grupama.
MOTOVUN (FRUTI)Sastanak za roditelje nove djece u grupi održat će se u srijedu 30.8.2023. u 18:00 u dječjem vrtiću u Motovunu.
LUPOGLAV (PČELICE)Sastanak za roditelje nove djece u grupi održat će se u ponedjeljak 28.8.2023. u 17:00 u dječjem vrtiću u Lupoglavu.

ODLUKA O KONAČNOJ RANG LISTI I RASPORED DJECE PO ODGOJNIM SKUPINAMA

Temeljem članka 16. stavak 3. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 17/23.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2023./2024. godinu KLASA: 601-01/23-01/05; URBROJ:2163-44-02-23-3 od 17. travnja 2023.  i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, 53/22. i  KLASA: 011-01/23-01/07; URBROJ: 2163-44-02-23-4 od 15. svibnja 2023.) na prijedlog Povjerenstva za upise, na 13. sjednici održanoj 4. srpnja 2023. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić) donijelo je 

ODLUKU

o konačnoj rang listi za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu za Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin  

za Matični vrtić u Pazinu i Područne vrtiće  u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu.

ODLUKU o konačnoj rang listi za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu za Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin možete vidjeti na linku u nastavku

Odluka o konačnoj rang listi za upis djece u 2023./2024. 

Nakon donešene Odluke pristupilo se rasporedu djece po odgojnim skupinama, a konačni raspored možete vidjeti u nastavku.

Termini roditeljskih sastanaka za roditelje novoupisane djece bit će objavljeni na web stranici nakon 21. kolovoza 2023. ili ćete o njima biti obaviješteni telefonski (ukoliko budu ranije od tog datuma).

Roditeljski sastanak za djecu u jasličkim skupinama u Pazinu (PAČIĆI I ZVJEZDICE) održat će se u četvrtak 13. srpnja 2023. u 18 sati u dvorani matičnog vrtića.

MATIČNI VRTIĆ U PAZINU – raspored djece

PODRUČNI VRTIĆI – raspored djece

RAD VRTIĆA U SRPNJU I KOLOVOZU 2023.

Od 1. srpnja 2023. do 31. kolovoza 2023. organiziran je rad u dežurnim skupinama samo za prijavljenu djecu.

Tijekom srpnja (do 28.7.2023.) radit će matični vrtić u Pazinu (ul. Prolaz O. Keršovanija 1) te područni vrtići u Gračišću, Tinjanu (za djecu iz Tinjana i Sv. Petra u Šumi) i Karojbi (za djecu iz Karojbe i Motovuna), dok će 31.7. 2023. i tijekom kolovoza raditi matični vrtić u Pazinu, vrtić u Tinjanu (samo od 21 do 31. 8. 2023.) te vrtić u Gračišću (samo od 28. do 31. 8. 2023.).

Radno vrijeme pojedinih vrtića jednako je kao i tijekom godine.

MATIČNI VRTIĆ U PAZINU

Tijekom srpnja i kolovoza radi samo centralni objekt, na adresi Prolaz O. Keršovanija 1 (kod Doma zdravlja) te su tu tijekom srpnja raspoređena djeca iz svih pazinskih odgojnih skupina i djeca iz PV Cerovlje i PV Lupoglav, a tijekom kolovoza još i djeca iz područnih vrtića.

Raspored djece po odgojnim skupinama tijekom srpnja i kolovoza u Matičnom vrtiću u Pazinu možete pronaći na dnu stranice.  

Obratite pažnju na posljednji stupac, gdje je navedeno mjesto ulaska u vrtić za pojedinu vrtićku skupinu.

Na ulaznim vratima bit će naveden raspored djece po skupinama i telefonski brojevi skupina. Prilikom dolaska pred vrtić, nazvat ćete telefonski broj odgojne skupine u koju je vaše dijete raspoređeno tijekom ljeta. Brojeve telefona odgojnih skupina možete pronaći i ovdje.

Važne napomene:

  • Molimo vas da za dijete obavezno donesete papuče, kuticu, kapu i rezervnu robu u ruksaku te sve jasno označite imenom i prezimenom djeteta kako ne bi došlo do gubljenja stvari.
  • U dogovoru s odgajateljicama donijet ćete i opremu za kupanje (za dječje igre s vodom u „Ljetnom vrtiću“)
  • Tijekom ljetnih mjeseci boravak na otvorenom se radi vrućina planira od 9,00 do 10,30 tako da vas molimo da dijete dovodite najkasnije do 8,30 kako bi nakon doručka na vrijeme mogli izaći iz ustanove.
  • Za sva dodatna pitanja molimo vas da se obratite odgajateljicama ili Upravi vrtića.

Ravnateljica

Vesna Rusijan, v.r.