Djelatnici

Djelatnici Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin

 

djelatnici01RAVNATELJICA: Doris Velan 

 

STRUČNI SURADNICI:

PSIHOLOGINJA: Gordana Trošt-Lanča

PEDAGOGINJA: Tina Fabijančić (Dajana Kuzma Širol)

PEDAGOGINJA:  –

LOGOPEDINJA: Svjetlana Tončetić

SOCIJALNA PEDAGOGINJA: Jasmina Jelenić

ZDRAVSTVENA VODITELJICA: Marija Dagostin

ZDRAVSTVENA VODITELJICA: (Katarina Huber Dobranović)

 

ODGAJATELJICE

Odgojna skupina Zujalice

Iva Fornažar i Amadea Družetić

 

Odgojna skupina Iskrice

Dina Brajković i Irena Debeljuh-Baf

 

Odgojna skupina Listići

Dorina Brljafa i Dragica Dermit

 

Odgojna skupina Mravići

Romana Gregorović i Veronika Turk

 

Odgojna skupina Leptirići

Nevina Milotić i Radenka Širol

 

Odgojna skupina Cvjetići

Ivana Brdar i Emina Putinja

 

Odgojna skupina Krijesnice

Tina Zajc i Lorena Matković

 

djelatnici03Odgojna jaslička skupina Prstići

Branka Foško i Vesna Opašić

 

Odgojna jaslička skupina Sovice

Viktorija Paškvalić i Paula Zović

 

Odgojna jaslička skupina Pačići

Nives Ružić i Dragica Brozan

 

Odgojna jaslička skupina Zvjezdice

Maja Mišon i Sanda Bartolić

 

Odgojna skupina Hihotići

Patricia Putinja i Dajana Salopek Aničić

 

Odgojna skupina Mići Meštri

Milica Kukić i Katarina Lukež

 

Odgojna skupina Bubamarci

Gordana Žufić i Alberta Daus

 

Odgojna skupina Tintilinići

Renata Demark i Marija Ćus 

     

Odgojne skupine u Tinjanu

Iglice – Tatjana Družetić i Ivana Fero

Cmok – Helena Koraca i Sandra Vlahov

Žabice – Nensi Starić i Katarina Udović

Točkice (jaslice) – Renata Smolica i Monika Mališa

 

djelatnici04Odgojna skupina u Motovunu

Anika Fabris i Melita Kotiga

 

Odgojne skupine u Karojbi

Brboškule – Ivana Vitulić i Stefani Milohanić

Zvončići – Jugoslava Šantov Učkar i Ivana Ivetac 

 

Odgojna skupina Pčelice – u Lupoglavu

Matea Debeljuh i Vanessa Šujević

 

Odgojne skupine u Cerovlju

Frndalići – Anamarija Ivančić i Branka Kuna 

Zvrki – Amelia Lušetić i Marta Šestan

 

Odgojne skupine  u Gračišću

Vjeverice – Dheeba Kožljan Škabić i Silvia Grubiša

Žirafice – Tereza Runko Stojšić i Tajana Pavlek

Pahuljice – Antonija Lovrečić i Katja Filipović Staraj

 

Odgojna skupina u Sv. Petru u Šumi

Zebrice – Nina Petretić i Emilija Maurović

Zečići – Isabella Matić i Martina Košeto Kišić 

 

UPRAVNO, RAČUNOVODSTVENO I TEHNIČKO OSOBLJE

TAJNICA: Gabrijela Krizmanić

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA: Ornela Radolović

MATERIJALNA KNJIGOVOTKINJA: (obračun roditeljskih uplata za djecu): Darinka Tomišić

ADMINISTRATORICA.: Katija Belac

DOMAR – EKONOM: Željko Matić

DOMAR – LOŽAČ: Vladimir Finderle

 

djelatnici022

KUHAR/ICE:

Lucija Fabijan

Lučila Mikleuš

Loreta Krnjus

Marija Roce

Mirjana Velenderić (PV u Cerovlju, Pazinski Novaki)

Livija Ujčić (PV u Gračišću)

Smiljana Lukšić (PV u Tinjanu)

Ljiljana Banko-Zović, pom.kuh. (PV u Tinjanu)

Nikolina Šuperina Dujanić (PV u Lupoglavu)

Zorica Jakus (PV u Sv. Petru u Šumi)

Antonella Bellini (PV u Motovunu)

Marin Pavat (PV u Karojbi)

 

SPREMAČICE:

Gabrijela Belić

Vesna Fabijan

Vlasta Lakošeljac

Nadija Buršić

Mirjana Erik

Sanja Ivančić Baf

Lucija Golčić

Ilda Bertoša

 

Gabrijela Paladin (PV u Motovunu)

Danijela Radoslav i Sabina Milohanić (PV Tinjan)

Mateja Čohilj Jakus (PV u  Sv. Petru u Šumi)

Vesna Bašić (PV u Cerovlju)

Loreta Širol i Danijela Gubić (PV u Gračišću)

Anita Močibob (PV u Karojbi)

Sanja Ribarić (PV u Lupoglavu)