Ostali projekti

  1. prosinca 2023.

PROJEKT MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONOVA EU

Temeljem  Ugovora o financiranju broj: 09-F-DV-0748/22-18 sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić) za provedu projekta ZAJEDNO DO BOLJIH UVJETA ZA DJECU prema Programu ulaganja u zajednicu KLASA: 973-02/22-01/377; URBROJ: 538-09-1/267-22-1 od 16. svibnja 2022.g. Dječji vrtić Olga Ban Pazin provodi   dobavu i ugradnju novih grilja na zgradi Matičnog vrtića u Pazinu, Prolaz O. Keršovanija 1, u dijelu jasličkih odgojnih skupina.

Vrijednost projekta 150.000 kn, odnosno 19.008,42 €

Rok provedbe projekta je 31. prosinca 2023. godine

*********************************************************************************************************