Zaštita osobnih podataka

 

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679   službenicom za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin imenovana je Gabrijela Krizmanić, tajnica

e-mail: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr.

kontakt: 052/622-519, 091/6200-472

Izvještaj Agenciji o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka. 

Svi zaposlenici Vrtića dužni su čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje doznaju u obavljanju svojih poslova. 

Svi zaposlenici Vrtića potpisuju Izjavu o  povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u zbirkama osobnih podataka koje vodi Vrtić,   te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

 

Ispitanici imaju pravo na pristup osobnim podacima, izmjenu osobnih podataka, brisanje osobnih podataka, prijenos osobnih podataka o čemu trebaju podnijeti Zahtjev.

Zahtjev_za_izmjenu osobnih podataka

Zahtjev_za izdavanje potvrde o osobnim podacima/uvid u osobne podatke

 

NOVO od 16.11.2021.

ODLUKA o Evidencijei obrade osobnih podataka i osobama odgovornim za pohranu u uvjetima CORRONA pandemije , 16.11.2021.

Odluka Stožera RH, 12.11.21. (NN 121/21).

Suglasnost radnika za davanje osobnog podatka o trajanju COVID potvrde

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 19,rujna 2018.

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka, prilog Pravilniku, 2018.

Odluka o imenovanju osoba odgovornim za zaštitu osobnih podataka, 1.10.2018.