PLAN RANE INTERVENCIJE U DJETINJSTVU U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Konvencija o pravima djeteta nalaže da sva djeca trebaju dobiti posebnu zaštitu s osnovnim polazištem da se djeca rađaju s temeljnim slobodama i pravima, koja pripadaju svim ljudskim bićima, a djeci se treba osigurati pravo na najbolji mogući razvoj.

Rođenje djeteta je uvijek velika promjena u obitelji. Neka djeca rađaju se s poteškoćama ili njihov razvoj odstupa u odnosu na redovan razvojni tijek, što zahtijeva poseban stručni pristup, kroz ranu intervenciju, a kako bi se omogućio što kvalitetniji daljnji napredak i razvoj sposobnosti navedene djece.

Rana intervencija provodi se timski, intenzivno, kontinuirano, interdisciplinarno i uvijek sadrži pedagoške, medicinsko-terapeutske i socijalne elemente, a usmjerena je na sveobuhvatan i holistički razvoj djeteta i obitelji, s posebnim naglaskom na područja najvećih potreba.

Obuhvaća proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci i obiteljima, s teškoćama u razvoju ili kod kojih postoji faktor rizika za razvojno odstupanje, no gradi i snažne odnose s obiteljima, koji su uvijek dio tima rane intervencije.
Usluge rane intervencije, koje se pružaju od rođenja do treće godine života značajno pomažu spriječiti i ispraviti biološke i okolišne rizike i razvojna odstupanja, te pomažu djeci s teškoćama u razvoju ostvariti svoj puni potencijal.

Istarska županija podržava razvijanje, primjenu i širenje znanstveno utemeljenih pristupa i najviše standarde kvalitete djelovanja u ranoj intervenciji u djetinjstvu, surađujući s javnim i stručnim institucijama na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao i senzibiliziranje javnost za potrebe djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama, te njihovih obitelji.

Analizom stanja i potreba male djece s razvojnim odstupanjima u Istarskoj županiji, a s ciljem unapređenja kvalitete života djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama kao i njihovih obitelji u Istarskoj županiji, te stvaranje uvjeta da svako dijete i obitelj dobije najbolju moguću potporu i priliku za učenje i osobni razvoj, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, izradio je plan postupanja sukladno preporukama za zagovaranje integriranog modela rane intervencije u djetinjstvu.


Plan ima za cilj osigurati pravovremenu i stručnu skrb za svu djecu u Istarskoj županiji u svrhu osiguranja bolje budućnosti. Glavni ciljevi uključuju smanjenje vremena čekanja između sumnje na rizik i postavljanja dijagnoze ili mišljenja, te ubrzanje pristupa terapiji nakon dijagnoze. Osnovani su interdisciplinarni timovi u ustanovama, koji će pružiti podršku obiteljima, objasniti djetetovu dijagnozu i preporučiti potrebne terapije.

Planom se želi postići međusektorska povezanost usluga, povećati dostupnost rane intervencije u djetinjstvu (RID), osigurati edukacije stručnjacima, smanjiti “lutanje“ obitelji prilikom traženja stručne pomoći, izgraditi sustav usmjeren prema obitelji.

Plan u cijelosti možete pogledati ovdje: