OBAVIJEST ZA RODITELJE VEĆ UPISANE DJECE KOJI ŽELE PREMJESTITI DIJETE U DRUGI VRTIĆ

OVA OBAVIJEST ODNOSI SE SAMO NA RODITELJE DJECE KOJA POHAĐAJU VRTIĆ U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021.

Za djecu koja su upisana u jaslice, a u rujnu prelaze u vrtićku skupinu matičnog vrtića u Pazinu, ne mora se podnositi nikakav dodatni zahtjev već se premještaj vrši automatski.

Za djecu za koju roditelji žele premještaj u drugi vrtić u sklopu DV “Olga Ban” Pazin (npr. iz jaslica/matičnog vrtića u Pazinu  u neki od područnih vrtića ili iz jednog područnog u drugi područni vrtić), roditelj treba podnijeti zahtjev putem sustava e-Upisa u vrijeme navedeno u Oglasu za upis (25.svibnja – 3.lipnja), kao da se radi o novom upisu.

Takav zahtjev bodovat će se prema Pravilniku o upisima te će se, ukoliko dijete ostvari pravo na upis u traženi (područni) vrtić, realizirati premještaj djeteta. Ukoliko dijete ne ostvari pravo na premještaj, ostaje u vrtiću u kojem je prvotno raspoređeno.

Za djecu za koju je Ugovor sklopljen samo do kraja tekuće pedagoške godine (to su djeca upisana u vrtić koji nije u mjestu njihovog prebivališta i djeca upisana van redovnog upisnog roka), roditelji trebaju podnijeti novi zahtjev za upis putem sustava e-Upisa u vrijeme navedeno u Oglasu za upis (25.svibnja – 3.lipnja).

Sve informacije o postupku upisa djece u DV „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godinu 2021./2022. možete naći na sljedećoj poveznici:   http://vrtic-olgaban-pazin.hr/upisi/