OBJAVLJENE PRIVREMENE RANG LISTE

Na podstranici “Upisi” objavljene su poveznice na Privremene rang liste o upisima za matični vrtić u Pazinu i područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu:

Upisi

 

Na Privremenu rang listu roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor na Privremenu rang listu podnosi se Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno u tajništvo ili putem elektroničke pošte na e-mail:tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr u roku od petnaest (15) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 27. lipnja 2019.

 

Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 5. srpnja 2019., zajedno sa rasporedom djece po skupinama (za objekte s više odgojnih skupina) te terminima roditeljskih sastanaka prije početka pedagoške godine.