ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UPISA U VRTIĆ U PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) i članka 5. stavak 1. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, uz suglasnost Osnivača Upravno vijeće na 8.  sjednici održanoj 2.svibnja 2019. donijelo je Odluku o pokretanju postupka upisa u vrtić u pedagošku 2019./2020. godinu.

Više informacija možete pronaći ovdje.