OBAVIJEST O UPISIMA

Na 14. sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. lipnja 2016. donesena je  Odluka o  upisima djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2016./2017. godinu.

 

Odluka o upisima u pedagošku_2016.-17._godinu u Matični vrtić Pazin_15.6.16

 

Raspored djece po objektima i skupinama te termini održavanja roditeljskih sastanaka  možete vidjeti ovdje:

Raspored djece vrtickih skupina i termini održavanja roditeljskih sastanaka

Raspored djece jasličkog uzrasta i termini održavanja roditeljskih sastanaka

 

 

Odluka o upisima u pedagošku _2016.-17. godinu – Područni vrtići, 15.6.16