Projekt: Dječja priča, novi mediji i dječje filmsko stvaralaštvo

Dječja priča, novi mediji i dječje filmsko stvaralaštvo

Dječji vrtić

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, PV Tinjan

Tematsko područje

Medijska kultura

Cilj projekta

Razvijati dječje stvaralaštvo uz upotrebu kamere i video medija. Razvijati svijest o korištenju medija na pozitivan način, te kod djece razvijati vještine potrebne za život u demokratskom društvu koje uključuju aktivnu primjenu medija u svakodnevnom životu.

Voditeljica projekta

Sandra Vlahov

Djeca

Mješovita odgojna skupina Tinjan, u projektu direktno sudjelovala djeca u dobi od 5-7 godina, indirektno od 3-7 godina

SAŽETAK PROJEKTA

Tradicionalne medije sve više pokrivaju suvremeni mediji koji svakodnevno okružuju djecu i odrasle. Tradicionalno pričanje priča kao da je ustupilo mjesto filmskim bajkama  i stoga smatram da je potrebno razmišljati kako spojiti priču i film i pri tome dati veliku važnost i pričanju priča i zajedničkom gledanju filma u odgojno – obrazovnom procesu. Sačuvati tradicionalne vrijednosti i uvoditi suvremene pristupe. Dobro izabrani medijski sadržaji bogate znanja i doživljaj djeteta, učenjem o medijima i njihovom karakteru dolazimo do krajnjeg cilja „razumijevanja medija“ i kreativnog korištenja njegovih mogućnosti.

U vrtiću ima sve više djece koja izvrsno slikaju fotoaparatom, koja znaju rukovati računalom, mobitelom i kamerom. Ovaj rad bavi se pitanjem mogu li djeca predškolske dobi stvarati vlastiti film i kako? U ovom radu djeca vlastitim znanjima, vještinama, sposobnostima i smišljanjem vlastite priče kreiraju animirani film „Priča o Aleksandri“ prema priči koju su uz pomoć crteža i kartonskog televizora osmisle dvije djevojčice u dobi od 5 i 6 godina. Odgajatelj je pratio interes djeteta, nije se miješao u dječje stvaralaštvo već je bio više tehnički suradnik. Dva dječaka pokazala su interes za tehničku kulturu i za snimanje, te rado učili sve o kameri i snimanju. Tijekom probnih snimanja primjenjivali su stečena znanja i bili jedan drugom podrška i podsjetnik. U skladu s psihofizičkim sposobnostima djece u godini prije polaska u školu dva snimatelja učila su ponešto o filmskim izražajnim sredstvima. Kroz analize snimki događala se i mala filmska škola sa svom zainteresiranom djecom. Tek nakon sedmog snimanja djeca su bila zadovoljna svojim prvim video uratkom. Snimali su sve iz jednog kadra jer nemaju znanja potrebna za montažu. Pošto nemaju ni znanja o kompjuterskom animiranju likova, odlučili su se za likove od plastelina (nakon gledanja crtanog filma „Capelito“) koje će pomicati magnetima po papirnatoj podlozi.

Današnja djeca su djeca medija te zato moraju biti odgojena za medije, prema njima se kritički odnositi, poznavati jezik pojedinih medija, učiti se medijskoj pismenosti. Djeca kroz rad na filmu stječu osnovna znanja o nastajanju filmskog djela (ideja, priča, scenarij, snimanje, prikazivanje). Uz inspirativnu atmosferu i vedro ozračje razbuktava se dječja mašta i interes za novo djelo te ovladava audiovizualnom komunikacijom. Stvaralački proces rada na filmu i film kao produkt jednako su važni za doživljaj vlastite vrijednosti. Stvaralačkim radom i medijskim opismenjavanjem djece utječemo na razmišljanja i stavove roditelja pa i šire zajednice, te na taj način možemo većom sinergijom utjecati na kvalitetno korištenje medija u svakodnevnom životu.

Ovaj rad osim filma uključuje fotografije i video snimke uz koje se lijepo prati rad djece na projektu. Animirani film „Priča o Aleksandri i projekt Dječja priča, novi mediji i dječje filmsko stvaralaštvo kao cjelokupni rad je prezentiran na međunarodnom znanstvenom skupu XIII. Dani Mate Demarina u Puli (11. i 12. 4. 2013.) s temom: Obrazovanje za razvoj, prezentiran je na županijskoj i državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske za područje predškolskog odgoja.

Power point prezentacija projekta