VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin ustanova je u koju je ukupno upisano gotovo 600 djece. Ustanova pokriva područje cijele središnje Istre, a djeluje u čak 9 objekata: 2 u Pazinu, a 7 u okolnim Općinama. Više o Vrtiću možete saznati OVDJE.

Zbog dobrog funkcioniranja tako velike ustanove, važno je da se svi (djelatnici vrtića, roditelji upisane djece, vanjski suradnici) pridržavaju propisa.

RADNO VRIJEME, DOLAZAK DJECE

Radno vrijeme nije isto u cijeloj ustanovi već ovisi o veličini pojedinog objekta i broju odgajatelja u pojedinom objektu, kako bi se osigurala podjednaka kvaliteta rada u svim odgojnim skupinama.

1 grupa (Lupoglav, Motovun): 6,30  – 15,45

2 grupe (Karojba, Sv. Petar u Šumi, Pazinski Novaki): 6,30 – 16,00

3 grupe (Gračišće): 6,30 – 16,15

4 grupe (Pazin centralni, Pazin DC Veli Jože, Tinjan): 6,30 – 16,30

U periodima od 6,30 – 7,30 te od 15,30 do kraja radnog vremena pojedinog vrtića, djeca borave u dežurnim skupinama.

Zbog organizacije rada vrtića i sigurnosnih razloga, preporuča se da djeca u vrtić dođu najkasnije do 8:30, a nakon toga se vrtić zaključava sve do 14,30. Za sve dolaske i odlaske unutar vremena zaključavanja vrtića (8,30-14,30) potrebno je obavijestiti matične odgajatelje unaprijed te s njima dogovoriti vanredni ulazak/izlazak.

Pedagoška godina traje od 1.9.2023. do 31.8.2024. Redovni odgojno-obrazovni rad u svim skupinama traje do 30.6., a nakon toga organizira se rad u dežurnim skupinama, prema unaprijed dogovorenom rasporedu, u unaprijed dogovorenim objektima.

Termini zatvaranja pojedinih objekata u periodima smanjenog broja djece bit će određeni godišnjim planom rada ustanove te će roditelji biti upoznati s time na roditeljskom sastanku krajem rujna / početkom listopada.

IZOSTANCI, ISPRIČNICE

Roditelj je, zbog organizacijskih razloga, dužan uvijek javiti odgajateljima (porukom na službeni mobitel odgojne skupine) da će dijete taj dan izostati iz vrtića (bolest, ostali razlozi).

Ukoliko dijete izostane iz vrtića zbog obiteljskih i drugih razloga (boravak kod bake, izleti, liječnički pregledi i sl.), izostanak je potrebno odgajatelju najaviti unaprijed.

Roditelj je dužan donijeti liječničku ispričnicu ukoliko je dijete izostalo iz vrtića duže od 2 dana i to odmah pri dolasku. Ispričnica može biti predočena odgojiteljici i putem mobitela. Bez predočene ispričnice dijete ne može ući u vrtić.

Za izostanke od 1 i 2 dana nije potrebno predočiti ispričnicu pri povratku u vrtić.

Odgojiteljice ne smiju primiti dijete bez predočene ispričnice te ukoliko to učine mogu odgovarati za povredu radnog odnosa.

ULAZAK RODITELJA U PROSTOR VRTIĆA

Roditelji se obavezno moraju javiti odgajatelju prilikom dovođenja i odvođenja djeteta.

U upravnoj zgradi matičnog vrtića u Pazinu roditelji su dužni za dolazak djeteta koristiti najbliži ulaz. Za sve grupe koje imaju ulaz sa strane Doma zdravlja i nebodera te u objektu DC Veli Jože (u bivšoj vojarni) preporuča se telefonski nazvati odgajatelje na službeni telefon skupine i primopredaju djeteta izvršiti na ulaznim vratima vrtića, s obzirom da prostorni uvjeti ne omogućavaju boravak velikog broja ljudi istovremeno na hodnicima.

U matičnom vrtiću za grupe koje imaju ulaz kraj dvorane (iza autobusne stanice) te u svim područnim vrtićima dozvoljen je ulazak roditelja u prostor hodnika vrtića, no uz što kraće zadržavanje, ukoliko drugačije nije dogovoreno s matičnim odgajateljima na roditeljskom sastanku.

U danima prilagodbe djece na vrtić, roditelji mogu ući u sobu dnevnog boravka prema dogovoru s matičnim odgajateljima. Boravak u sobi dnevnog boravka je moguć isključivo uz korištenje jednokratnih nazuvaka (zaštite za cipele). U hodnicima mogu biti bez nazuvaka. Nazuvke roditelji nabavljaju sami.

Kada roditelji dolaze na informacije ili roditeljski sastanak, ne moraju koristiti nazuvke jer će nakon njihovog odlaska podovi sobe biti obrisani.

PRAVILA OKO HRANE, ROĐENDANI I OSTALA SLAVLJA

Nije dozvoljeno unošenje hrane, lijekova ni ostalih pripravaka u vrtić.

Iznimno se, za proslave dječjeg rođendana može dogovoriti s odgajateljima donošenje svježeg i sušenog voća, namirnica za pripravu jednostavnog kolača koji će djeca zajedno izraditi u vrtiću te industrijskog sladoleda u toplijim mjesecima. Bilo kakva druga slavlja osim rođendana ne obilježavaju se uz hranu. Poklanjanja paketića slatkiša „za doma“ od strane slavljenika također nisu dozvoljena.

Odgojiteljice ne smiju primiti torte, kolače, grickalice, bombone, čokolade, zaslađene i gazirane napitke i sl. ili paketiće koje slavljenik poklanja pojedinoj djeci za doma, u suprotnom mogu odgovarati za povredu radnog odnosa.

CIJENA, BENEFICIJE, OSIGURANJE DJECE

Vrtić i roditelji sklapaju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

O plaćanju i beneficijama pročitajte više u Pravilniku, a najvažnije stvari izdvojili smo ovdje:

Cijena usluga vrtića za roditelje je 99,54€ (750 kn) mjesečno, a za jaslice 106,17€ (800 kn) mjesečno i plaća se akontacijski, do 20-og u mjesecu  za tekući mjesec.

Roditelj s dvoje ili više djece upisane u Vrtić iz iste obitelji, ima pravo, za drugo i za svako daljnje dijete upisano u Vrtić plaćati po 75% od cijene usluga.

Samohrani roditelj ima pravo plaćati po 70% od cijene usluga.

Roditelj, kojem su u propisanome postupku utvrđene teškoće u razvoju kod djeteta, ima pravo plaćati po 25% od cijene usluga.

Roditelj s područja Grada Pazina, u skladu s člankom 42. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece iz te obitelji predškolske dobi ili se redovno školuje (najdulje do 29-te godine života), ima pravo plaćati po 25% od cijene usluga.

Pojedine Općine u svojoj socijalnoj politici imaju i dodatne beneficije vezane uz plaćanje vrtića (troje djece u obitelji, socijalni uvjeti i sl.), no o njima se roditelji trebaju sami informirati, jer nisu dio Odluka ustanove.

Polovicu (50%) cijene usluga plaća roditelj: 1) kad dijete, zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti ne polazi Vrtić u neprekidnom trajanju do 30 dana, počevši od četvrtog radnog dana odsutnosti djeteta iz Vrtića – ako o tome priloži liječničko uvjerenje, 2) za vrijeme korištenja godišnjeg odmora jednog od roditelja (skrbnika) počevši od prvog dana odsutnosti djeteta iz Vrtića – ako o tome priloži potvrdu svog poslodavca.

Ukoliko dijete zbog bolesti izostane iz vrtića više od 30 dana, nakon 30-og dana bolovanja se usluga vrtića ne naplaćuje.

Tijekom srpnja i kolovoza roditelji čija djeca u tim mjesecima ne polaze Vrtić plaćaju 30% cijene usluga. Od ove obveze izuzeti su roditelji čija djeca te kalendarske godine upisuju 1. razred osnovne škole.

Vrtić plaća policu osiguranja od odgovornosti o djelatnosti za nezgode koje su se desile u vrtiću propustom vrtića. Ukoliko roditelji žele 24-satno osiguranje djeteta od nezgode, to rade privatno, kao pojedinci.