ODLUKA O KONAČNOJ RANG LISTI I RASPORED DJECE PO ODGOJNIM SKUPINAMA

Temeljem članka 16. stavak 3. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 17/23.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2023./2024. godinu KLASA: 601-01/23-01/05; URBROJ:2163-44-02-23-3 od 17. travnja 2023.  i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, 53/22. i  KLASA: 011-01/23-01/07; URBROJ: 2163-44-02-23-4 od 15. svibnja 2023.) na prijedlog Povjerenstva za upise, na 13. sjednici održanoj 4. srpnja 2023. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić) donijelo je 

ODLUKU

o konačnoj rang listi za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu za Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin  

za Matični vrtić u Pazinu i Područne vrtiće  u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu.

ODLUKU o konačnoj rang listi za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu za Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin možete vidjeti na linku u nastavku

Odluka o konačnoj rang listi za upis djece u 2023./2024. 

Nakon donešene Odluke pristupilo se rasporedu djece po odgojnim skupinama, a konačni raspored možete vidjeti u nastavku.

Termini roditeljskih sastanaka za roditelje novoupisane djece bit će objavljeni na web stranici nakon 21. kolovoza 2023. ili ćete o njima biti obaviješteni telefonski (ukoliko budu ranije od tog datuma).

Roditeljski sastanak za djecu u jasličkim skupinama u Pazinu (PAČIĆI I ZVJEZDICE) održat će se u četvrtak 13. srpnja 2023. u 18 sati u dvorani matičnog vrtića.

MATIČNI VRTIĆ U PAZINU – raspored djece

PODRUČNI VRTIĆI – raspored djece