Zečići u reciklažnom dvorištu Jelenčići

Djeca iz  skupine Zečići, PV. Sv. Petar u Šumi, zajedno sa svojim odgajateljicama Isabellom Matić i Martinom Košeto Kišić, posjetili su Reciklažno dvorište Jelenčići. U tijeku posjete upoznali su na koji način i koje vrste otpada mogu odložiti u reciklažno dvorište, gdje završava miješani komunalni otpad iz zelenih  spremnika te na koji način se saniralo nekadašnje odlagalište otpada. Djeca su pokazala veliki interes za tematiku, a zahvaljujući odgajateljicama i puno znanja kako odvojeno prikupljati otpad i ponovno reuporabiti stvari. Razveselili su djelatnike poklonivši im crtež „3R“ (reducirati, reuporabiti i reciklirati) i pokazavši kako to oni jednostavno vide i razumiju.