Predstava o selektivnom odvajanju otpada

U dvorani Spomen doma u Pazinu, za djecu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin uključivši i područne vrtiće, dana 15.11.2022. je održana kazališna predstava „Recikloman spašava budućnost“, u izvođenju Teatra Naranča iz Pule.

Predstava je edukativnog karaktera, a cilj  je da se  djeci na zanimljiv način približi važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te pravilnog odvajanja otpada, kao i kompostiranja. 

Na veseloj predstavi, simpatični prijatelji Bero i Gea uz pomoć Reciklomana, naučili su djecu da se u žuti spremnik odlaže plastika, u zeleni staklo, a u plavi papir i karton, te što se odlaže u komposter. Djeca su naučila i da se selektivnim odvajanjem otpada smanjuje količina miješanog komunalnog otpada što povoljno utječe na naš okoliš i spašava njegovu budućnost.

Predstavu je u sklopu aktivnosti edukacije o gospodarenju otpadom, vrtiću financirala tvrtka Usluga d.o.o. Pazin, a vrtić se pobrinuo za najam prostora.

Suradnja Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin i tvrtke Usluga d.o.o. nastaviti će se i dalje kroz aktivnosti edukacije za odgojiteljice i stručne suradnice te suradnju na edukaciji djece u cilju razvijanja ekološke svijesti o važnosti očuvanja okoliša kroz nastojanje smanjenja stvaranja otpada, odvojenog prikupljanja otpada i kompostiranja. Sve aktivnosti su u sklopu programa poticanja odgoja djece za održivi razvoj, kao bitne zadaće koju si je Dječji vrtić “Olga Ban” zadao u svom Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2022./2023. godinu.