OBJAVLJENE PRIVREMENE RANG LISTE ZA MATIČNI I PODRUČNE VRTIĆE

24. lipnja 2022.

Temeljem članka 13. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2022./2023.godinu KLASA: 601-01/22-01/07; URBROJ:2163-44-01-22-3 od 14. travnja 2022. i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21. i 7/22. – pročišćeni tekst)  na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin donosi 

Privremene rang liste za upis djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin u pedagošku 2022./2023. godinu

Privremene rang liste za Matični vrtić u Pazinu i za Područne vrtiće u Cerovlju (Pazinski Novaki), Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu možete vidjeti u nastavku

Privremene rang liste_2022-23 matični vrtić_Pazin_ 24.6.2022.

Privremene rang liste_2022-23 područni vrtići_ 24.6.22.

Na Privremene rang liste roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi  Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno na adresu Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin ili putem elektroničke pošte na e-mail: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr  u roku od petnaest (15) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 9. srpnja 2022.

Povjerenstvo za upise

VAŽNO:

Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 21. srpnja 2022.

Raspored djece po odgojnim skupinama te termini prvih roditeljskih sastanaka također će biti objavljeni 21. srpnja 2022.