ERASMUS + TCA: SHARING CHALLENGES AND SUCCESSES AROUND ERASMUS+ PARTICIPATION FOR THOSE WORKING IN THE FIELD OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE

U razdoblju od 14.-16.6.2022. u Dublinu se održala transnacionalna aktivnost suradnje i osposobljavanja (Training and Cooperation Activities – TCA) ECEC EXCHANGE – Sharing Challenges and Successes around Erasmus+ Participation for those Working in the Field of Early Childhood Education and Care. Na seminaru je sudjelovalo 63 stručnjaka iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz 14 zemalja Europske unije (Hrvatska, Slovenija, Malta, Grčka, Španjolska, Danska, Švedska, Njemačka, Nizozemska, Estonija, Litva, Latvija, Irska i Belgija).

Dječji vrtić Olga Ban Pazin predstavljala je naša stručna suradnica pedagoginja Doris Velan, uz Anu Mihaljević, ravnateljicu Dječjeg vrtića Osijek, Silviju Zlatar, odgojiteljicu savjetnicu iz Dječjeg vrtića Matije Gupca u Zagrebu i Andreju Silić, višu savjetnicu za predškolski odgoj Agencije za odgoj i obrazovanje.

 Ciljevi seminara bili su predstavljanje primjera korištenja Erasmus+ projekata (partnerstava, osposobljavanja i praćenja rada u drugim zemljama) za unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog rada ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Erasmus+ projekti su prvenstveno predstavljeni kao odličan model profesionalnog razvoja odgajatelja i stručnih suradnika dječjih vrtića.

Organizatori seminara su Léargas (Irska nacionalna agencija za mobilnost i Erasmus programe) i Early childhood Ireland, a plenarna izlaganja su, osim njih, imali i predstavnici Eurochild organizacije, Europske komisije i Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth (Irska). Predavanja su bila usmjerena na predstavljanje obrazovne politike ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Irskoj te na razini EU, na mogućnostima umrežavanja i partnerstva kroz Erasmus+ projekte, a kroz 4 radionice sudionici su dobili više konkretnih primjera provedbe Erasmus+ projekata u odgoju i obrazovanju i njihove dobrobiti za ustanovu i pojedinca.

Raspravljalo se i o promjenama koje je potrebno donijeti kako bi se omogućila veća uključenost djelatnika u Erasmus+ programe, o prednostima i preprekama ostvarivanja takvih projekata.

Na aktivnost osposobljavanja i suradnje jedan od važnijih ciljeva je i umrežavanje sudionika za daljnje djelovanje unutar područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Od samog početka zajedničkog rada razmjenjivali smo osobna i nacionalna iskustva u svrhu daljnje suradnje s jasnijim ciljevima svake pojedine zemlje unutar mogućnosti Erasmus+ programa.