SURADNJA S UDRUGOM RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU “HOĆU – MOGU”

 

Tijekom ove kalendarske godine naš je Vrtić uspješno surađivao s Udrugom roditelja djece s teškoćama u razvoju „Hoću-mogu“ iz Pazina na projektu Osiguravanja osobnog pomoćnika djetetu u odgojno-obrazovnom procesu, tijekom kojeg preko Udruge zapošljavamo dvoje pomoćnika  za dvoje djece polaznika naše Ustanove. Za jedno dijete, polaznika matičnog vrtića u Pazinu,  novac osigurava Grad Pazin, a za drugo dijete, polaznika područnog vrtića u Karojbi, novac osigurava Općina Karojba. Financiranjem osobnih pomoćnika osiguravamo uspješnu inkluziju djece s teškoćama u razvoju, omogućavamo im priliku za rast i razvoj u sredini u kojoj žive, ostvarivanje socijalnih interakcija odnosno druženje s vršnjacima koji im mogu biti dobri modeli učenja, potičemo razvoj samopoštovanja i stvaranje pozitivne slike o sebi kroz društvene odnose i aktivnosti. Na taj se način i roditelji osjećaju prihvaćenije, znajući da im dijete ima jednake uvjete za rast i razvoj kao i ostala djeca. Dobrobiti za djecu bez teškoća su razvoj osjetljivosti za potrebe drugih, razvoj empatije, pomaganje i uvažavanje različitih od sebe te razvoj tolerancije. Zahvaljujemo Gradu Pazinu i Općini Karojba kao i Udruzi „Hoću-mogu“ što kroz financiranje projekta podržavaju vrijednosti koje naš vrtić promiče kroz uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno-obrazovne skupine.