ODLUKA O ZATVARANJU PODRUČNOG VRTIĆA U MOTOVUNU

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, (Sl.novine Grada Pazina 31/13. I 23/14.) Ravnateljica donosi slijedeću

 

ODLUKU

o zatvaranju Područnog vrtića u Motovunu

4. i 5. siječnja 2021.

 

                 Sukladno točki 2. Radno vrijeme vrtića, Glava II. Ustrojstvo rada iz Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godini 2020./2021. a zbog smanjenog broja djece u skupini Fruti Područnog vrtića u Motovunu, te uslijed okolnosti izazvanih epidemijom korona virusa koje utječu na organizaciju rada ustanove, Područni vrtić u Motovunu neće raditi u ponedjeljak 4. siječnja i utorak 5. siječnja 2021.

                 Za navedeno razdoblje roditeljima se neće naplatiti cijena usluga Vrtića.

                 Područni vrtić u Motovunu započinje s redovnim radom  u četvrtak,7. siječnja 2021.g.

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                                                                                                    Vesna Rusijan