ODLUKA O ZATVARANJU PODRUČNOG VRTIĆA U SV. PETRU U ŠUMI

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, (Sl.novine Grada Pazina 31/13. I 23/14.) Ravnateljica donosi sljedeću

 

ODLUKU

o zatvaranju Područnog vrtića u Sv. Petru u Šumi

24.prosinca i 28.-31.prosinca 2020.

 

                 Sukladno točki 2. Radno vrijeme vrtića, Glava II. Ustrojstvo rada iz Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godini 2020./2021. a zbog smanjenog broja djece u skupinama Zečići i Zebrice Područnog vrtića u Sv. Petru u Šumi, te uslijed okolnosti izazvanih epidemijom korona virusa koje utječu na organizaciju rada ustanove,  Područni vrtić u Sv. Petru u Šumi neće raditi u četvrtak 24. prosinca 2020. te u periodu od 28. do 31. prosinca 2020.

                 Za navedeno razdoblje roditeljima se neće naplatiti cijena usluga Vrtića.

                 Područni vrtić u Sv. Petru u Šumi započinje s redovnim radom  u ponedjeljak,4. siječnja 2021.g.

                                                                                 

 

                                                                                                                                                        Ravnateljica:

                                                                                                                                                         Vesna Rusijan