ODLUKE O KONAČNIM RANG LISTAMA O UPISIMA DJECE

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), članka 15. stavak 3.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin pedagošku 2020./2021.godinu KLASA: 601-01/20-01/06; URBROJ:2163/01-09-20-3 od 26. veljače 2020. na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na 22. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. srpnja 2020. donosi:

 

Odluku o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2019./2020. godinu u Matični vrtić u Pazin

Odluke o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2019./2020. godinu u Područne vrtiće

Raspored djece po odgojnim skupinama i ostale obavijesti možete pogledati OVDJE