PLAĆANJE USLUGA VRTIĆA ZA LIPANJ 2020.

Gradonačelnik Grada Pazina donio je Odluku o rasterećenju građana tijekom trajanja posebnih mjera donesenih s ciljem sprječavanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a koja uključuje i plaćanje usluga Vrtića za lipanj 2020.:

“Roditelji/skrbnici koji prijavljuju djecu za boravak u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin od 1. lipnja 2020. godine plaćaju cijenu usluge kao za redovan rad  u skladu s člancima 16., 17. i 18. Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/03., 24/09., 13/11., 24/15.i 47/16.) (dalje: Pravilnik)

Roditelji/ skrbnici s područja Grada Pazina koji ne prijavljuju djecu za boravak  u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin od 1. lipnja 2020. godine, sukladno aktima nadležnih tijela državne uprave, a ne zadovoljavaju uvjete iz članka 16. stavka 2., oslobađaju se plaćanja cijene usluge vrtića u iznosu od 70 %.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2020., na snazi je do 30. lipnja 2020. godine, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Pazina.”

Cijelu odluku možete pogledati ovdje: odluka – rasterećenje građana 1 6 2020-1-30.6.2020