UPISI DJECE U PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

Upisi djece u pedagošku 2020./2021. godinu odvijat će se u terminu koji je već ranije definiralo Upravno vijeće Vrtića (11., 12. i 13. svibnja 2020.), no zbog izvanrednih okolnosti postoje promjene u načinu podnošenja Zahtjeva za upis te dobavljanja i dostavljanja obvezne dokumentacije. Zbog toga Vas molimo da pažljivo pročitate Oglas za upis u prilogu te se ponašate sukladno uputama koje su navedene u Oglasu za upis:

Oglas za upis u Matični vrtić Pazin i Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu za ped._2020.-2021. g.

Obrasce potrebne za upis možete skinuti ovdje:

Zahtjev_za _upis_2020-2021

Inicijalni_upitnik_2020-21,_doc

a ispunjene obrasce, zajedno s ostalom dokumentacijom možete predati putem elektronske pošte na adresu: upisi@vrtic-olgaban-pazin.hr

O ostalim mogućnostima dobavljanja i predavanja dokumentacije za upis više pročitajte u Oglasu, a za sve upite slobodno kontaktirajte tajništvo Vrtića: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr , tel. 091/6200472 (tajnica), 099/2280103 (povjerenica za upise)

 

Važne napomene oko pribavljanja potrebne dokumentacije

S obzirom da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Policijska postaja Pazin, u ovom trenutku ne primaju stranke, načini pribavljanja potrebne dokumentacije od njih su sljedeći:

1. Način preuzimanja Elektroničkog zapisa i Potvrde o doplatku na djecu kod nadležne službe HZ za mirovinsko osiguranje u Pazinu.

U dogovoru s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Ispostava Pazin, (HZMO) roditelji mogu dobiti Elektronički zapis o stažu i Potvrdu o doplatku na djecu na slijedeći način:

putem web stranice e-Građanin ili

pozivom na broj 625-029 (HZNO) roditelji mogu telefonski zatražiti potrebnu dokumentaciju.

 Službena osoba će   roditeljima e-mailom poslati dokumentaciju ili roditelji mogu dati telefonsku suglasnost da službena osoba  dokumentaciju preda Vrtiću.

 

2. Način preuzimanja Uvjerenja o prebivalištu za dijete ili za roditelje

Roditelji koji imaju prebivalište na istoj adresi ne trebaju prilagati Uvjerenje o prebivalištu djeteta već je dovoljna preslika osobnih iskaznica oba roditelja.

Roditelji koji nemaju prebivalište na istim adresama prilažu presliku osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja ili Uvjerenje o prebivalištu roditelja koji ima prebivalište na istoj adresi kao i dijete.

Uvjerenje o prebivalištu djeteta ili roditelja može se preuzeti:

putem web stranice e-Građanin (uz plaćanje propisanih pristojbi od 20 kn) ili

ukoliko ispunite ovu     suglasnost za preuzimanje Uvjerenja o prebivalištu od PP Pazin  i priložite dokumentaciji za upis, Uvjerenje o prebivalištu roditelja ili djeteta,  zatražiti će u vaše ime službena osoba Vrtića.

3. Način preuzimanje Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda nadležnog liječnika)

Potvrdu zatražiti telefonski kod nadležnog pedijatra ili obiteljskog liječnika.

Potvrde iz ordinacija u Pazinu, Lupoglavu, Tinjanu i Motovunu preuzeti će zdravstvena voditeljica Vrtića, a za djecu koja nisu pacijenti navedenih ordinacija, potvrdu dostavljaju roditelji samostalno.