DOMAĆE ŽIVOTINJE

Odgajateljice Dragica Dermit i Dorina Brljafa pripremile su aktivnosti o domaćim životinjama. Iskušajte se u zagonetkama, prepoznavanju životinja, kvizu…

1.AKTIVNOST: ZAGONETKE     

Ide brže pa još brže

Kad se javlja on zarže.

 

Uredna sam, uvijek čista

Gusta mi se dlaka blista.

Na tvome se krilu mazim,

Ali kad miša spazim, trk.

 

U staji živi, mlijeko nam daje,

A travom se hrani.

 

(ODGOVORI: KONJ, MAČKA, KRAVA)

 

2.AKTIVNOST: PREPOZNAVANJE ŽIVOTINJA

Prepoznaješ li životinje na fotografijama? Imenuj životinju i njihovu mladunčad.
Znaš li čime se hrani? Čime je pokriveno tijelo životinje? Pronađi više informacija o različitim domaćim životinjama, a nakon toga pokušaj riješiti kviz i prepoznati zvukove životinja.

FOTOGRAFIJA 1. 

FOTOGRAFIJA 2.

FOTOGRAFIJA 3.

 

FOTOGRAFIJA 4. 

FOTOGRAFIJA 5. 

FOTOGRAFIJA 6.

 

3.AKTIVNOST: KVIZ 

Mladunče kobile je:

 1. JARE
 2. TELE
 3. ŽDRIJEBE

Vunu dobivamo od:

 1. SVINJE
 2. OVCE
 3. MAGARCA

Krava se glasa:

 1. PJEVANJEM
 2. VIKANJEM
 3. MUKANJEM

Čovjek koji liječi domaće životinje zove se:

 1. LJEKARNIK
 2. VETERINAR
 3. LIJEČNIK

 

4.AKTIVNOST: PREPOZNAVANJE ZVUKOVA

Prepoznaj životinje po zvukovima.

(ODGOVORI: PAS, KONJ, KRAVA, OVCA, MAČKA, SVINJA, PIJETAO, MAGARAC)