EDUKACIJE OSOBNOG RAZVOJA ZA SVE DJELATNIKE

Prepoznali smo potrebu za stjecanjem alata za osobni razvoj i prevenciju stresa svih radnika ustanove.  Stoga su u sklopu diseminacijskih aktivnosti Erasmus+ projekta „Iznutra prema van krenimo svi!“  financiranog putem Erasmus + programa za 2019. godinu prvi put održane dvije edukacije na kojima su, osim stručnih djelatnica, sudjelovali i ostali djelatnici; administrativno i tehničko osoblje.

Psihologinja Gordana Trošt-Lanča je u sklopu navedenog projekta sudjelovala na tečaju „Soft skills for strong teachers“ održanom u Dublinu od 23.9. do 28.9.2019.  Na tečaju su obrađene teme o konstruktima koji spadaju u meke vještine poput modela osobnog razvoja, motivacije, navika, komunikacijskih i prezentacijskih vještina, davanja i primanja povratne informacije, kreativnosti, upravljanja stresom, vremenom, konfliktima, timskog rada, upravljanja timom te kritičkog mišljenja i donošenja odluka. Tijekom šest dana tečaja sudionici su se mogli bolje upoznati s navedenim konstruktima te aktivno vježbati na usvajanju komunikacijskih i prezentacijskih vještina te kreativnosti. Osim samog sudjelovanja na tečaju, psihologinja je imala priliku upoznati i odgojno obrazovne sustave zemalja drugih sudionika (Slovenija, Češka, Irska), razmjenjivati s njima iskustva u radu te se bolje upoznati tijekom društvenih aktivnosti organiziranih od strane organizatora (razgled grada, izlet, završno druženje).

       

 

Nakon povratka s mobilnosti psihologinja je održala interaktivno predavanje iz područja komunikacije za 20 zainteresiranih radnika vrtića, a povratne informacije nakon održanog predavanja ističu zadovoljstvo zajedničkom stručnom usavršavanju svih profila radnika u ustanovi te 100% zainteresiranost sa ponuđenim oblikom rada i temama. Zbog toga se u ovoj pedagoškoj godini planira održavanje još barem jedne radionice/predavanja.

Kao još neke od aktivnosti diseminacije znanja dobivenih na tečaju, psihologinja planira održati i predavanje za roditelje na temu razvoja mekih vještina kod djece.

Pedagoginja Maja Obućina je sudjelovala na tečaju Mindfulness  for teachers: a Hands on Approach koji se održao u Firenzi od 21.10. do 26.10.2019.  Sudionici tečaja su imali priliku dobiti teorijska znanja o mindfulnessu i dobrobitima prakticiranja istoga za djecu i odrasle. Tečaj je osmišljen na način da uz teorijska znanja, sudionici dobiju priliku za isprobavanje različitih praktičnih aktivnosti i vježbi kao što su opuštanje, osvještavanja tjelesnih osjeta, emocija i misli, senzacije zvuka, meditacija hoda, svjesno jedenje i mnoge ostale… Kroz cijeli tečaj raspravljalo se o načinu na koji se aktivnosti i vježbe mogu prilagoditi u radu s djecom različite dobi.  Naglasak je bio na važnosti vlastitog prakticiranja vježbi, kako bi se mogle primijeniti u radu s djecom.

     

U sklopu diseminacijskih aktivnosti pedagoginja je održala  radionicu za sve djelatnike vrtića na temu Kako nam mindfulness može pomoći?. Na radionici su prezentirane teorijske osnove programa temeljenog na usmjerenoj svjesnosti te su sudionici isprobali mindfulness vježbe. Osim toga, održat će se i radionica za odgajatelje na temu Primjena mindfulness vježbi u radu s djecom kako bi se potaknulo odgajatelje na primjenu vježbi temeljenih na usmjerenoj svjesnosti u svakodnevnom radu u skupini.

Psihologinja i pedagoginja će pripremiti brošuru s aktivnostima za poticanje socio-emocionalnog razvoja djece predškolskog uzrasta kao dio diseminacijskih aktivnosti projekta koje će biti dostupne svima odgajateljima, roditeljima i zainteresiranim građanima.