ERASMUS+ PROJEKT: IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI!

U pedagoškoj godini 2019./2020. započinjemo s provedbom Erasmus+ projekta „Iznutra prema van krenimo svi!“ koji je financiran u iznosu od 18 231 EUR.  Planirano je šest različitih mobilnosti za devet djelatnika. U projekt je uvrštena aktivnosti job shadowing u sklopu koje će dvije odgajateljice boraviti u partnerskom vrtiću iz Ljubljane s ciljem promatranja neposrednog rada različitih programa koje vrtić nudi. Suradnja sa slovenskim vrtićem razvila se tijekom prvog Erasmus+ projekta “Svi različiti – svi važni”, a oba projekta se međusobno nadovezuju i nadopunjuju te su planirana u skladu s Europskim razvojnim planom ustanove.

Težimo konstantno pratiti nove trendove u području ranog odgoja i obrazovanja te korisnicima nuditi raznolike i kvalitetne programe. Jedan od dugoročnih ciljeva ustanove je uvesti u rad elemente različitih pedagoških koncepcija, projektom se  nastavlja raditi na toj bitnoj zadaći kroz tečajeve iz područja alternativnih pedagoških koncepcija i outdoor education koncepta te kroz aktivnost u partnerskom vrtiću. U sklopu projekta osnažit će se i glazbene kompetencije odgajatelja te će se povećati kvaliteta rada i uvoditi inovacije na području glazbenih aktivnosti s djecom.

U ustanovi je prepoznata i potreba radnika za stjecanjem alata za osobni razvoj i prevenciju stresa. Svjesni važnosti svih radnika ustanove za stvaranje ozračja i kulture ustanove u aktivnost rada na osobnom razvoju uključit će se i administrativno, tehničko i pomoćno osoblje što je jedna od novina u našoj ustanovi. Stručne suradnice vrtića sudjelovanjem na tečajevima osnažiti će vlastite interpersonalne i intrapersonalne kompetencije te dobiti dodatna stručna znanja i potporu kroz razmjenu iskustava čime će potaknuti planirane promjene. Nakon sudjelovanja na svim planiranim mobilnostima, sudionici će novostečene kompetencije primjenjivati u vlastitom radu, prenosit će stečena znanja ostalim djelatnicima vrtića i roditeljima što će posredno utjecati na povećanje kvalitete rada s djecom. Aktivnosti projekta usmjerene su na osobni i profesionalni razvoj, unaprjeđenje kurikuluma te razvoj europske dimenzije obrazovanja. Navedenim aktivnostima ostvarit će se dugoročni cilj projekta, a to je implementacija rezultata projekta u kurikulum ustanove u cilju podizanja kvalitete i odgovaranja na raznovrsne interese i potrebe djeteta i obitelji, kao i radnika vrtića.

 

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji je usmjeren jačanju znanja i vještina te unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja i rada u području mladih i sporta. Svrha je programa poduprijeti nastojanja zemalja sudionica programa da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.  Cilj programa vezanog za odgoj i opće obrazovanje je poboljšanje kvalitete odgoja, poučavanja i učenja te se djelatnicima pružaju prilike za razvijanje profesionalnih vještina. Podupire se razmjena dobre prakse i inovativnih pristupa te se pružaju prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim zemljama.