ERASMUS + PROJEKT: SVI RAZLIČITI – SVI VAŽNI

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja. Usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i na unaprjeđivanje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.         

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin odobrena su financijska sredstva za projekt pod nazivom „Svi različiti – svi važni“. Projekt traje 16 mjeseci, a započeo je 3.9.2018.

Cilj projekta je osobni i profesionalni rast i razvoj odgajatelja i stručnih suradnika kroz jačanje osnovnih znanja i kompetencija, jezičnih i digitalnih kompetencija te razvoj europske dimenzije kroz razumijevanje multikulturalizma, mogućnosti umrežavanja i stvaranje europskog identiteta organizacije.  Kroz  razvoj ključnih kompetencija naših zaposlenika za pružanje podrške cjelokupnom razvoju djeteta na dva polja: implementacijom elemenata novih pedagogija (Montessori, Waldorf, Vrtić u prirodi) i individualizacijom programa sukladno specifičnim razvojnim potrebama djeteta osigurat ćemo da su svi različiti-svi važni. 

Glavne aktivnosti projekta uključuju strukturirane tečajeve čiji su ciljevi u skladu s ciljevima projekta. Osam naših zaposlenika raspoređeno je na četiri različita tečaja: „All children are special“ – Španjolska, „Waldorf pedagogy in early childhood schools – Portugal,  „Maria Montessori’s method” – Italija te „Outdoor education: a new way of teaching and learning“ – Italija. Nakon sudjelovanja na tečajevima, sudionici će putem edukacija ostalih odgajatelja u ustanovi i uvođenja inovacija u rad djelovati na cjelokupni razvoj djece, a putem predavanja, članaka i letaka o temama projekta osigurat će se širenje utjecaja i unutar i izvan ustanove te time utjecati i na prepoznavanje naših postignuća kod roditelja i u lokalnoj zajednici.

Dugoročni dobici od sudjelovanja u ovom projektu su postizanje nove kvalitete rada s djecom kao odgovor na brzo-mijenjajuće potrebe suvremenog društva te implementacija dobivenih znanja i vještina u kurikulum ustanove. Time djelujemo u smjeru vizije našeg vrtića: „Vrtić kao mjesto gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto najboljih mogućnosti za svih u koji se rado dolazi.“