Festival znanosti u Rijeci, 2018.

U sklopu Festivala znanosti u Rijeci održana je manifestacija Vrtići za vrtiće u kojoj su sudjelovala dva područna vrtića iz Lupoglava i Pazinskih Novaka. Manifestacija se održala u dvorištu Prirodoslovnog muzeja u Rijeci, a ovogodišnja tema je Otkrića. Djeca PV Lupoglav predstavila su projekt Solitarne pčele, a djeca PV Pazinski Novaki prikazala su kocku trinoma kroz priču o kraljevima. Osim što su s ponosom predstavljali svoj rad i projekte, djeca su uživala u otkrivanju novih spoznaja s djecom iz različitih vrtića.