Projekt “Simbolom i slikom do boljeg razumijevanja”

Udruzi “Hoću-Mogu” Pazin je putem natječaja “Mali projekti za bolje sutra” Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva  u svibnju 2016.g. odobrila sredstva (13.500,00 kn) za projekt  “Simbolom i slikom do boljeg razumijevanja” u kojem su partneri  OŠ Vladimira Nazora Pazin, DV Olga Ban Pazin i Poludnevni boravak Pazin (Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istarske županije).

predavanjebmsd

U sklopu ovog projekta, u petak 7. listopada 2016. godine, s početkom u 14,30 sati, biti će organizirano besplatno stručno predavanje u Plavoj dvorani Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu. Predavanje će održati stručnjakinja iz Ljubljane, gđa. Mihaela Vovk dipl.def.log., instruktorica Funkcionalnog učenja koja je ujedno i član naše Udruge. Za predavanje je predviđeno 2 sata.

Kompjuterski program Boardmaker  with Speaking Dinamically Pro ostati u vlasništvu Udruge, no organiziranjem ovog predavanja, zainteresirani će moći vidjeti mogućnosti koje ovaj program nudi, i dobiti ideje kako  ga upotrijebiti u radu sa djecom u školi, vrtiću i sl., a partneri u projektu moći će ga na zahtjev posuditi, radi izrade materijala za svoju djecu/učenike/korisnike.

O projektu:

Projekt  se provodi od srpnja do listopada 2016. godine.

Cilj ovog projekta bio je nabaviti specijalizirani program Boardmaker  with Speaking Dinamically Pro i  upoznati sve one koji su uključeni u rad s djecom/odraslima s teškoćama u razvoju s ovim programom kojim se lako i jednostavno priprema slikovni materijal za rad i razumijevanje određenog sadržaja i programa. Boljom informiranošću djelatnika i roditelja, bliži smo ostvarivanju višeg cilja: lakšu i bolju integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redovnu nastavu.

Što je Boardmaker with Speaking Dinamically Pro? Boardmaker je pouzdan programski alat za roditelje, učitelje, terapeute i onih koji rade s djecom/osobama s teškoćama u razvoju da uz pomoć slika i simbola prilagode nastavne materijale za učenike/studente – bez obzira na njihove sposobnosti.

Tko bi trebao koristiti Boardmaker? Nastavnici, terapeuti i roditelji učenika s prilagođenim obrazovnim potrebama, a Boardmaker je za prilagodbu i pripremu sadržaja neprocjenjiv alat. Program interaktivno mogu koristiti i djeca/odrasli s teškoćama u razvoju.

Za koje se vrste aktivnosti koristi Boardmaker? Mogu se izrađivati vizualni rasporedi, komunikacijske knjige, interaktivne aktivnosti, govorno izražavanje, i još mnogo toga!

Gdje se Boardmaker aktivnosti koriste? Boardmaker aktivnosti koriste u inkluzivnom razredu, posebnim obrazovnim učionicama, logopedskim terapijama, u društvu i kod kuće.

Kad je Boardmaker najkorisniji? Kad želite podržati integraciju učenika kroz individualiziranu/prilagođenu nastavu. Također pri radu s odraslim osobama koji imaju teškoće u razvoju ili nakon moždanog udara.

Zašto ljudi koriste Boardmaker? Boardmaker omogućava prilagodbe materijala za učenje i stvaranje obrazovne potpore brzo i jednostavno.

Ono što predstavlja poseban problem u životu djeteta/odraslih s teškoćama u razvoju svakako je shvaćanje apstraktnih stvari. Da bi djeca/odrasli bolje shvatili događaj, situaciju, osjećaje i sl. lakše i brže će to ostvariti ako im problem ili situaciju prikažemo i približimo slikovno. Posebnost ovog programa je u tome da“ Boardmaker with Speaking Dinamically Pro“ sadrži 35.000 simbola i slika koje se vrlo lako mogu kombinirati, mijenjati, korigirati i sl. Osim toga, nudi se 600 već gotovih predložaka za rad. Obuhvaćene su kulture, jezici, specifičnosti iz cijelog svijeta, no također je važno napomenuti da se programom može služiti i na Hrvatskom jeziku, te svaka slika ili simbol može se i označiti tekstom.

Više na: http://www.mayer-johnson.com/boardmaker-with-speaking-dynamically-pro-v-6