Dječji tjedan

Svake godine u prvom punom tjednu listopada u Hrvatskoj se obilježava Dječji tjedan. Ove godine Dječji tjedan počinje u ponedjeljak, 3. listopada 2016., kada se obilježava Međunarodni dan djeteta, i završava u nedjelju, 09. listopada 2016.

Dječji tjedan je vrijeme naglašavanja važnosti promicanje prava djece koja su garantirana Konvencijom o pravima djeteta, kao i pravo vrijeme da se podsjetimo na našu zajedničku odgovornost za poštivanje dječjih prava i odgovaranje na potrebe djece.

Važno je reći da su dječja prava dio temeljnih ljudskih prava. Djeca trebaju ostvarivati svoja prava uvijek i svugdje pa ih treba poštivati, promicati i unaprjeđivati cijelu godinu, a ne samo u Dječjem tjednu. Ovaj tjedan je prilika da se svatko od nas podsjeti što je napravio, kao i što još može napraviti za djecu i njihova prava.

Svaka skupina pazinskog vrtića obilježavati će dječji tjedan na svoj način, u skupinama razgovarati o dječji pravima i o djeci svijeta, održavati biciklijade, posjete, pješačenja, cukijade, igrati stare igre, održavati radionice s djedovima i bakama. Sve će skupine pazinskog vrtića pogledati predstavu “Drvo ima srce” Teatra Oz, a u nekim područnim vrtićima gostovati će pričopričalica Jasna Held.