UPISI U PED. 2016/2017. GODINU

Na 12. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. travnja 2016. donesena je  Odluka o raspisivanju upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2016./2017. godinu.

 

Prijave za upis djece zaprimat će se 16., 17. i 18. svibnja 2016. 

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena 15. lipnja 2016.

 

Oglas za upis djece u Matični vrtić Pazin za pedagošku_2016./2017. godinu

Oglas za upis djece u Područne vrtiće za pedagošku 2016./2017. godinu

 

 

Prijavu za upis djeteta  i inicijalni upitnik možete preuzeti u Vrtiću ili ovdje:

Prijava_za_upis  u pedagošku 2016./2017. godinu

Inicijalni upitnik