Supci pud mavricun 2015

Odgojna skupina Frndalići iz područnog vrtića Pazinski Novaki, nastupila je na susretu mladih svirača simboličnog naziva “Supci pud mavricun” u nedjelju 26. travanja 2015.

“Supci pud mavricun”, što u prijevodu znači “Svirači ispod duge”, simbolizira tradiciju koju je cilj očuvati: duga simbolizira ljepotu, svježinu i mladost, te najavu novog dana nakon kiše, odnosno nove prilike za tradiciju.

Odgojna skupina Frndalići još se od prošle godine intenzivno bavi očuvanjem tradicije i istarske baštine kroz projekt “Mala sprta baštine”. Kroz igru su upoznali brojne tradicionalne istarske instrumente, narodne nošnje, plesove i pjesme, a u prekrasnoj Grimaldi su se predstavili plesom “Sette passi ”, pjesmom „Da bi znalo“ te recitacijom “Tone Balone”. Na violini i harmonici pratili su ih Goran Farkaš i Marko Pernić.

 

2

5

8

6

7