Sastav upravnog vijeća

3. studenoga 2022.

Dječjim vrtićem „Olga Ban“ Pazin upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet (5) članova od kojih tri (3) imenuje Gradonačelnik Grada Pazina jednog (1) biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, a jedan (1) član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojno-obrazovnih radnika Vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine.

Upravno vijeće ima predsjednika i njegovog zamjenika.

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Vrtića održana je 2. studenoga 2022.

*************************************************************************************************************

SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA VRTIĆA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2022. – 2026.

Predsjednik:
EDI BELAC, predstavnik Grada Pazina

Zamjenica:

EMINA TROŠT, predstavnica roditelja (e-mail: emina.trost@gmail.com,  facebook stranica: https://www.facebook.

Članice:

BARBARA ŠIROL ALEKSIĆ, predstavnica Grada Pazina

RENATA DEMARK, predstavnica odgojno-obrazovnih radnica Vrtića
PATRICIA ANTOLOVIĆ, predstavnica Grada Pazina

******************************************************************************************************************

Javnost rada Upravnog vijeća:

Javnost rada Upravnog vijeća ostvaruje se objavom poziva s dnevnim redom sjednice i  verificiranog zapisnika na internetskim stranicama Vrtića, te neposrednim uvidom u rad Upravnog vijeća.

Zahtjev za neposredni uvid u rad  Upravnog vijeća može se uputiti putem e-maila: info@vrtic-olgaban-pazin.hr 

Upravno vijeće će omogućiti neposredan uvid u rad Upravnog vijeća zavisno o tehničkim, prostornim i organizacijskim mogućnostima.

Upravno vijeće neće osigurati prisustvovanje drugih osoba kad  se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup sukladno zakonu.